Darmowa dostawa od zamówienia na kwotę 100zł.

Search
Close this search box.

Zwroty i reklamacje

Poniżej znajduje się opisany sposób postępowania w przypadku zwrotów i reklamacji.

Femi Trade  Sp z.o.o jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Femi Trade Sp z.o.o ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Składanie reklamacji
W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu/reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
Femi Trade sp. z o.o.
ul. Vogla 2 A

02-963 Warszawa

Uwaga! Możesz też skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta, wówczas sami odbierzemy reklamowany produkt od ciebie.

Zwrot towaru
Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

Femi Trade sp. z o.o.
ul. Vogla 2 A

02-963 Warszawa

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie i przesłana na adres: Femi Trade ul. Z. Vogla 2a, 02-963  Warszawa
 2. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Zwroty/reklamacje” lub pod adresem info@femi-trade.com .Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać ani się nim kierować.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Femi Trade  Sp z.o.o dostarczyć wadliwy towar na adres: Femi Trade ul. Z. Vogla 2a, 02-963  Warszawa 
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. Jeżeli Femi Trade  Sp z.o.o nie udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania – przyjmuje się, że uwzględnił reklamację. 
 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Femi Trade Sp z.o.o zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 
 6. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji,
  3. adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  4. datę nabycia towaru,
  5. rodzaj reklamowanego towaru,
  6. dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
  7. żądanie Klienta,
  8. także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  9. wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru.

Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.